Sortida a OPENGES XPERIENCE (10/05/2018 - Notícia Nº1)
http://www.opengesxperience.com
Els professors i alumnes de 1r i 2n del Cicle Formatiu d'Electricitat participarem en el event més gran per la posta al dia de l'intal·lador elèctric. 

Es tracta de saber quines són les necessitats que demanada avui dia el mercat laboral i cada cop més competitiu.