EMPRESES I PROFESSIONAL AMICS
PROFESSIONALS
Des del any 2008
Lídia Sorigué 
Cristina Espona
Des del any 2014
Xavier Roca
Albert Polo
Diego DelgadoEMPRESES
Des del any 2008
OFICINA JOVE de Borges blog, web
CEI BORGES facebook, web
Des del any 2014
XTRATEGICS web, youtube, facebook, twitter
AIM SOLO web, linkedin,